Cần bán 40% cổ phần công ty sở hữu dự án nhà ở đô thị tại tỉnh Hà Nam.
Thông tin dự án
- Diện tích dự án: 21 hecta

- Diện tích đất ở: 11,6 hecta

- Mật độ xây dựng: 53%

- Vị trí: gần quốc lộ 1A, thuộc tỉnh Hà Nam

- Tình trạng pháp lý: 

  + Đã giải thể, đền bù, có đất sạch

  + Đầy đủ hồ sơ pháp lý đầy đủ

  +Có quy hoạch tổng mặt bằng 1/500

- Giá chuyển nhượng: liên hệ.