CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN TẠI ĐÀ NẴNG

 

1.

 

Vị trí:

 

- Nằm tại đường Võ Nguyên Giap

 

 

 

2

 

Thông tin chi tiết:

Tổng thể

-         Tổng diện tích:

0 m2

-         Tổng giá trị chuyển nhượng:

Các hạng mục xây dựng:

-         Xây dựng công trình:

0 m2

-         Mật độ xây dựng:

%

Dự án khách sạn 1:

-          Tên cơ sở: Công ty cp VN

-          Địa chỉ: 234 Võ Nguyên Giap – Đà Nẵng

-          Lô 1 – 600m (mặt tiền 20m)

-          Hiện trạng: Đang là đất trống được phép xây dựng lô 1 là 19 tầng.

-          Vị trí View biển Đà Nẵng

 

 

Dự án khách sạn 2:

-          Tên cơ sở: Công ty cp VN

-          Địa chỉ: 234 Võ Nguyên Giap – Đà Nẵng

-          Lô 2 – 2.300m ( Lô góc)

-          Hiện trạng: Đang là đất trống được phép xây dựng là 30 tầng.

-          Vị trí View biển Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Hiện trạng:

 

Đã có cơ sở hạ tầng đầy đủ và sổ hồng lâu dài

4

Thông tin liên hệ

Hotline: 0979 538 836

Email: quangnguyen.vbcland@gmail.com

Webside: vbcland@gmail.com

5

Hình ảnh