Chuyển nhượng dự án văn phòng làm việc và nhà ở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội
I. Thông tin dự án


- Tên dự án: Dự án văn phòng làm việc và nhà ở 

- Vị trí: Quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Diện tích: 3,45 ha, trong đó: 

 + Đất giao thông, sân...: 2.922 m2, 

+ Diện tích trung tâm bán, giới thiệu sản phẩm, nhà ở cao tầng và cây xanh, đỗ xe: 20.680 m2. 

+ Diện tích đất nhà ở thấp tầng: 8.455 m2,

+ Diện tích đất thương mại: 2.424 m2. 

- Các chỉ tiêu quy hoạch: 

 + MĐXD: 41%, 

 + Diện tích đất xây dựng: 14.106 m2,

 + Tổng diện tích sàn khoảng: 216.481 m2, trong đó:

    * Diện tích sàn nhà ở: 185.329,4 m2;

    * Diện tích sàn dịch vụ, thương mại,văn phòng khoảng 31.151,6 m2. 

- Xây dựng: 

  + khối cao tầng: gồm 4 khối đế và 4 tháp hỗn hợp TT giới thiệu SP, TTTM và nhà ở cao 33 tầng( 1.300 can). 

  + Khối nhà ở thấp tầng gồm 71 căn biệt thự liền kề cao 4  và 1 hầm. 

- Hệ số sử dụng đất toàn khu: 6,3 lần.

- Dân số: 5.000 người

- Pháp lý: Dự án đầy đủ pháp lý( đã đền bù, giải phóng mặt bằng, biên bản bàn giao đất, quy hoạch 1/500, đang hoàn thành tính tổng mức đầu tư tính ra tiền sử dụng đất,tổng quy hoạch mặt bằng, phương án kiến trúc, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công...

- Giá chuyển nhượng: 700 tỷ( chưa bao gồm tiền sử dụng đất: ~ 300- 350 tỷ). 

- Hình thức chuyển nhượng: Mua bán 100% cổ phần công ty sở hữu duy nhất dự án này.