Một số phí dịch vụ và lệ phí tòa nhà chung cư


MỘT SỐ PHÍ DỊCH VỤ VÀ LỆ PHÍ


(A) Phí quản lý hàng tháng là khoản tiền tính theo mức
 3.900 VNĐ/tháng/m2 (đã bao gồm thuế VAT) tính trên mỗi m2 diện tích căn hộ trong một tháng nhằm để chi trả phí cho Dịch vụ Quản lý, các chi phí vận hành Công trình Tiện ích chung, khoản tiền thù lao cho Ban Quản trị. Khoản phí này có thể được điều chỉnh hàng năm theo từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận của hai Bên bởi Chủ đầu tư và/hoặc Ban Quản trị kể từ năm thứ hai trên cơ sở cộng thêm chi phí và có xét đến tỷ lệ lạm phát áp dụng được tính dựa trên chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, các biến động tỷ giá ngoại hối, luật pháp Việt Nam và bất kỳ khoản chưa tính hoặc tính vượt trội nào của năm trước sẽ được thông báo trước cho Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác.


(B) Một số dịch vụ của Chủ đầu tư:

- Dịch vụ bể bơi, xông hơi, jacuzzi (thu phí);

- Dịch vụ luyện tập ở các phòng chức năng (thu phí);

- Dịch vụ phòng chiếu phim (thu phí) (nếu có);

- Dịch vụ trông xe ô tô: 1.200.000 VNĐ/tháng/ xe ô tô (trong hầm); 1.000.000 VNĐ/tháng/xe ô tô (ngoài trời);

- Dịch vụ trông giữ xe máy: 90.000 VNĐ/tháng/xe máy

- Dịch vụ trông giữ xe đạp: 30.000 VNĐ/tháng/ xe đạp

- Dịch vụ nhà trẻ, bar hoặc các dịch vụ nói trên sẽ được tính mức phí tùy theo nhà cung cấp

Các dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp có thể được điều chỉnh hàng năm theo từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận của hai bên bởi Chủ đầu tư và/hoặc Ban Quản trị kể từ năm thứ hai trên cơ sở cộng thêm chi phí và có xét đến tỷ lệ lạm phát áp dụng được tính trên chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, các biến động tỷ giá ngoại hối, luật pháp Việt nam và bất kỳ khoản chưa tính hoặc tính vượt trội nào của năm trước và sẽ được thông báo trước cho Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác.

Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác bảo đảm sẽ tuân thủ các nội quy, quy chế sử dụng các dịch vụ này do Chủ đầu tư hoặc người ủy quyền của Chủ đầu tư ban hành.

 

BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN

Nhận thông tin dự án
 

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+
084.770.8866