Thủ tục sang tên sổ đỏ

THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ

Hiện nay UBND thành phố Hà Nội đã chính thức bỏ quy định cần hộ khẩu ở HN mới đc nhận chuyển nhưọng QSD đất.
- Theo quy định của pháp luật thì thủ tục sang tên gồm
+ Công chứng hợp đồng chuyển nhượng
+ Nộp hồ sơ sang tên tại 1 cửa
+ Nộp thuế và lệ phí
+ Lấy sổ
CỤ thể : khi công chứng hợp đồng sẽ do văn phòng công chứng hoạc phòng công chứng thực hiện
Sau khi công chứng hợp đồng thì bạn hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục sang tên:
HS gồm có: Sổ đỏ : 4 bản chứng thực +1 bản gốc
CMND + hộ khẩu của 2 bên ( mỗi thứ 2 bản chứng thực)
2 tờ khai thuế thu nhạp cá nhân + lệ phí trước bạ
4 bản hợp đồng chuểyn nhượng (2 bản gốc cấp cho bên thuế và nhà đất+ 2 bản photo)
Nộp tại 1 cửa
Sau khi văn phòng đăng ký đất và nhà xem xét đủ ĐK sẽ gửi qua cơ quan thuế và ra thông báo thuế
bạn đi nộp thuế tại kho bạc, đem biên lai về nộp 1 cửa rồi chờ sổ
Khi đi lấy sổ nhớ đem theo tiền nộp lệ phí địa chính.
* Cụ thể thuế TNcá nhân :2 % ( trên gia trị HĐ)
Lệ phí trc bạ: 0.5 % ( tổng GT hợp đồng)\
Địa chính: 0.15% giá trị HĐ

BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN

Nhận thông tin dự án
 

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+
084.770.8866