Cần tìm nhà đầu tư thứ cấp dự án tại Bắc Ninh

Quy mô dự án: 15-20hecta

Quy hoạch: Nhà ở thấp tầng - Đất nền 

Hiện tại giấy tờ pháp lý đã đầy đủ.

Mục đích hợp tác: Đầu tư thứ cấp hoặc hợp tác liên danh.

Liên hệ hợp tác đầu tư: 0979 538 836