Bảng giá đât Hà Nội giai đoạn 2020-2024

Hà Nội sắp có bảng giá đất mới cho giai đoạn 2020-2024

UBNDTP. Hà Nội vừa ra Quyết định số 1826/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất áp dụng cho 5 năm tới.

Theo quyết định, Trưởng ban chỉ đạo là ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; các thành viên gồm: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục Thuế Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Mời Giám đốc Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

bất động sản Hà Nội
Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất áp dụng cho 5 năm tới 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP thực hiện công tác chỉ đạo đối với các cấp, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP. Hà Nội để áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01-01-2020 đến ngày 31-12-2024.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo cũng ra quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc để thực hiện một số nhiệm vụ như: Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất; Các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, NN&PTNT, Giao thông vận tải; Cục Thuế Thành phố có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Tổ công tác.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 25-6-2014 của UBND TP và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

(Theo Nhịp sống kinh tế) 

BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN

Nhận thông tin dự án
 

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+
084.770.8866