Cần tìm người góp vốn đầu tư phát triển dự án Nông nghiệp lợi nhuận ổn định

Hiện nay mình đang có hợp đồng thuê đất diện tích 5hecta. Dự định phát triển dự án trồng rau sạch và chăn nuôi.Hiên tại em vừa có kí hợp đồng khoán nông của công ty chuyên canh tác rau sạch với mức khoán mỗi tháng sẽ được trả 1.5 tỷ - 2 tỷ / tháng + Trừ chi phí:
-  Chi phí vận hành : 50tr/tháng -  Nhân công: 450tr/ tháng +  Lợi nhuận: 1 tỷ / tháng
-  Mỗi năm canh tác được 12 tháng.
- Nguồn vốn ước tính khoảng 2 -3  tỷ để triển khai dự án, nhưng chưa đủ vốn đầu tư nên em cần tìm các nhà đầu tư vốn cùng hưởng lợi nhuận.
Có thể một hoặc nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn.
+Với lợi nhuận ổn định nên khả năng thu hồi vốn là rất nhanh.
Liên hệ hợp tác: 0979 538 836