M&A DỰ ÁN SINH THÁI VÀ DVTM TẠI HẠ LONG, QUẢNG NINH

DỰ ÁN DVTM VÀ SINH THÁI 

1.     Dự án: Đang là đất rừng sản xuất

2.     Quy mô: 46ha

3.     CDT: Cty TNHH

4.     Thời hạn thuê: 30 năm ký từ năm 2010

5.     Chuyển nhượng: 100% Cp Công ty

6.     Mục đích: Quy hoạch đất TMDV và Sinh thái.

8.    

BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN

Nhận thông tin dự án
 

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+
0847708866