CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

THÔNG TIN DỰ ÁN

1.    Vị trí: Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

2.    Quy mô: 2ha

3.    Công xuất nhà máy điện: 3Mw

4.    Pháp lí: Đã kí hợp đồng với với Công ty điện lực 20 năm và không thay đổi giá

5.    Được miễn thuế, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước

6.    Lợi nhuận từ bán điện 1 năm:  11 tỷ

7.    Lợi nhuận từ trang trại 1 năm: 6 tỷ

8.    M&A chuyển nhượng 100% cổ phần.