M&A TRƯỜNG HỌC CẤP 3 TẠI HÀ NỘI

THÔNG TIN TRƯỜNG CẤP 3. THPT KHU ĐÔ THỊ LOUIS CITY  PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

THÔNG TIN TRƯỜNG CẤP 3. THPT KHU ĐÔ THỊ LOUIS CITY

 PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

1Thông tin dự án:

Phương án 1

CHỈ TIÊU XÂY DỰNG
• Diện tích khu đất : 9257 m2
• Diện tích xây dựng : 3295 m2
• Mật độ xây dựng : 35,6%
• Tầng cao : 4 tầng
• Tổng diện tích sàn xd : 13.119 m2

Phương án 2

CHỈ TIÊU XÂY DỰNG
• Diện tích khu đất : 9257 m2
• Diện tích xây dựng : 3018 m2
• Mật độ xây dựng : 32,6%
• Tầng cao : 4 tầng
• Tổng diện tích sàn xd : 10.560 m2

Trường học cấp 3

BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN

Nhận thông tin dự án
 

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+
0847708866