Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tin tức liên quan

  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤU GIÁ ĐIỂM X3 THÔN VĂN LÔI, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Thứ tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤU GIÁ ĐIỂM X2 THÔN VĂN LÔI, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Thứ tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 07 THỬA ĐẤT TẠI ĐIỂM X5, X6, TDP SỐ 9, THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Thứ tư, ngày 07 tháng 04 năm 2021)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 07 THỬA ĐẤT TẠI THÔN PHÚ MỸ, XÃ TỰ LẬP, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Thứ tư, ngày 07 tháng 04 năm 2021)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 07 THỬA ĐẤT TẠI ĐIỂM X9, THÔN BẠCH TRỮ, XÃ TIẾN THẮNG, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Thứ tư, ngày 07 tháng 04 năm 2021)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM X5, THÔN NGỰ TIỀN, XÃ THANH LÂM, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Thứ hai, ngày 22 tháng 02 năm 2021)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 03 THỬA ĐẤT TẠI ĐIỂM X20, THÔN THÁI LAI, XÃ TIẾN THẮNG, HUYỆN MÊ LINH (Thứ sáu, ngày 24 tháng 07 năm 2020)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM X9, THÔN MỸ LỘC, XÃ THANH LÂM, HUYỆN MÊ LINH (Thứ sáu, ngày 24 tháng 07 năm 2020)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU BÃI KHUỐC, THÔN VĂN LÔI, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH (Thứ sáu, ngày 24 tháng 07 năm 2020)
  • THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ 31 HỘ DÂN VÀ KẾT HỢP ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ MÊ LINH, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI (Thứ sáu, ngày 24 tháng 07 năm 2020)

BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN

Nhận thông tin dự án
 

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+
0847708866