Thủy Nguyên (Hải Phòng): Nhiều vấn đề cần phải công khai, minh bạch tại Dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm”

(Xây dựng) - Báo Xây dựng nhận được đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm” tại huyện Thủy Nguyên do hàng trăm người dân ký. Sau khi nghiên cứu đơn và các văn bản pháp lý của dự án kèm theo, chúng tôi thấy rằng, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên chúng tôi thấy một số vấn đề nhân dân nêu trong đơn cần phải được giải đáp thỏa đáng.

thuy nguyen hai phong nhieu van de can phai cong khai minh bach tai du an dau tu xay dung ha tang ky thuat khu do thi moi bac song cam
Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trong quy hoạch.

Vấn đề thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch: Nhân dân cho rằng, thành phố Hải Phòng là thành phố trực thuộc TW đã có quy hoạch xây dựng chung tỷ lệ 1/5000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên ngày 1/12/2014 UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc Sông Cấm - thành phố Hải Phòng đến năm 2025; với diện tích là 322,04ha; dân số quy hoạch khoảng 17.500 người.

Ngày 16/8/2016 UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục ban hành Văn bản số 1675/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc sông Cấm - thành phố Hải Phòng đến năm 2025 thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm đến năm 2025 với diện tích khoảng 324ha dân số khoảng 17.500 người. Vấn đề đặt ra đây là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 do UBND thành phố Hải Phòng điều chỉnh có phù hợp với quy hoạch chung thành phố tỷ lệ 1/5000 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hay không? Nếu có điều chỉnh khác với quy hoạch chung thì theo quy định của Luật quy hoạch, UBND thành phố phải xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 làm cơ sở để UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh 1/2000. Như vậy những việc này UBND thành phố đã làm chưa?.

Về quy hoạch khu đô thị mới Bắc sông Cấm huyện Thủy Nguyên: Ngày 15/11/2011 UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/5000 Khu đô thị Bắc sông Cấm huyện Thủy Nguyên với diện tích nghiên cứu là 1.445,51ha; Quy mô dân số dự kiến 120 nghìn người.

Quy hoạch trên là cơ sở để UBND thành phố Hải Phòng tách ra thành 2 Quy hoạch là Quy hoạch khu đô thị với quy mô là 324ha như đã nêu và Quy hoạch hệ thống hạ tầng Bắc sông Cấm. Tuy nhiên hai loại quy hoạch này không rành mạch làm cho người dân khó hiểu đâu là Quy hoạch khu đô thị và đâu là Quy hoạch hệ thống hạ tầng. Mặt khác quy hoạch 1/5000 này do UBND thành phố Hải phòng phê duyệt có phù hợp với quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không?.

thuy nguyen hai phong nhieu van de can phai cong khai minh bach tai du an dau tu xay dung ha tang ky thuat khu do thi moi bac song cam
Dự án của Tập đoàn Hoàng Huy tại khu vực Bắc sông Cấm.

Ngày 24/6/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Trong quyết định này đã nêu rõ một số công trình phải xây dựng như: Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ chiều dài khoảng 1.138,5m; Xây dựng đê tả ngạn sông Cấm chiều dài khoảng 2.016m; Xây dựng hệ thống giao thông chính khu Bắc sông Cấm chiều dài khoảng 9.958km; Xây dựng hệ thống hạ tầng Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 9.899.085 triệu đồng. Nguồn vốn do ngân sách thành phố và các nguồn hỗ trợ khác. Có thể nói dự án này thuộc dự án bằng ngân sách Nhà nước được quản lý theo Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng cũng như các luật khác. Đồng thời ngày 15/9/2016 UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Ý kiến người dân cho rằng, nếu là dự án đầu tư công thì phải thực hiện đấu thầu xây dựng. Vậy UBND thành phố Hải Phòng đã làm việc này chưa? Cần công khai cho nhân dân biết. Mặt khác hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị do Nhà nước đầu tư thì Nhà nước phải quản lý, kinh doanh đất đai trong khu đô thị?.

Một vấn đề khác người dân cho rằng, việc UBND huyện Thủy Nguyên ra Thông báo số 113/TB-UBND ngày 17/4/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm (giai đoạn 2) tại các xã: Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động huyện Thủy Nguyên với tổng diện tích thu hồi là 3.061.393,4m2 (ba triệu không trăm sáu mốt nghìn ba trăm chín ba phảy bốn m2). Như vậy diện tích thu hồi này là bao nhiêu m2 cho khu đô thị mới? Bao nhiêu m2 để giải tỏa xây dựng hạ tầng? Hai con số này phải được tách bạch bởi việc xây dựng hạ tầng là nguồn vốn ngân sách, còn xây dựng khu đô thị có thể là nguồn vốn tư nhân. Vì vậy trong mọi Quyết định đều phải tách bạch giữa hai dự án không nên có sự nhầm lẫn hoặc nhập nhằng giữa hai dự án. Người dân yêu cầu các tài liệu, hồ sơ Quy hoạch, hồ sơ Dự án cần công khai minh bạch cho nhân dân biết. Đặc biết việc cắm mốc giới trên thực địa phải được cắm theo quy định.

Vấn đề bồi thường đất người dân cho rằng, việc sử dụng bảng giá đất do UBND thành phố ban hành giá đất cho chu kỳ 5 năm để thực hiện bồi thường cho dân là không đúng quy định của Luật Đất đai mà việc tính giá đất bồi thường cho dân phải tính giá cụ thể theo quy định tại mục D khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ những tài liệu mà người dân khiếu kiện gửi, chúng tôi cho rằng, những vấn đề nêu trên của người dân là có sơ sở pháp luật. Thiết nghĩ UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các ban ngành liên quan, UBND quận, huyện, sớm xem xét giải quyết từng việc cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được phân công, công khai minh bạch những văn bản tài liệu về quy hoạch, dự án để nhân dân trong khu vực quy hoạch và thực hiện dự án biết tránh khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Duy Nguyên

BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN

Nhận thông tin dự án
 

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+
0847708866