Tím đối tác hợp tác đầu tư thứ cấp tại Thanh Hóa

Dự án xây dựng nhà ở và chợ, trung tâm thương mại tại thành phố Thanh Hóa.

Hồ sơ pháp lý: Đã gần hoàn thiện.

Quy mô: 36hec

Xây dựng: Nhà ở và chợ 

Vị trí: Cạnh Vinhome Thanh Hóa

Hình thức hợp tác: Liên danh hoặc đầu tư thứ cấp.

Liên hệ: 0979 538 836